Postępowania w toku poniżej 30000euro - ilość wpisów: 12
LPData ogłoszenia Termin składania ofert Tytuł ogłoszenia
12018-10-05 2018-10-17
godz: 10:00
Dostawa do Magazynu żywnościowego ziemniaków, jabłek, świeżych warzyw oraz produktów warzywnych.
22018-09-18 2018-09-27
godz: 10:00
Dostawa artykułów biurowych i innych
32018-08-07 2018-08-21
godz: 10:00
Dostawa ziemniaków i świeżych warzyw do magazynu żywnościowego Zamawiającego.
42018-08-08 2018-08-16
godz: 10:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami wielobranżowymi.
52018-06-19 2018-08-06
godz: 10:00
Zapytanie ofertowe na środki czystości w roku 2018/19
62018-06-07 2018-06-20
godz: 10:00
Dostawa młodych ziemniaków i świeżych warzyw do Magazynu Żywnościowego
72018-05-09 2018-05-22
godz: 10:00
Dostawa do Magazynu Żywnościowego( budynek nr 8) młodych ziemniaków i świeżych warzyw w m-cu czerwcu .
82018-04-13 2018-04-26
godz: 10:00
Dostawa, montaż oraz uruchomienie Generatora dwutlenku chloru CIO2 w budynku nr 14 - Kotłownia WPSP w Żurawicy, woj. podkarpackie.
92018-03-01 2018-03-19
godz: 10:00
Wykonanie robót bud. związanych z adaptacją części pomieszczenia garażu podziemnego WPSP w Żurawicy na pomieszczenie do mycia pojazdów transportowych.
102018-01-12 2018-01-24
godz: 10:10
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej w zakresie wykonania projektu bud.i wykonawczego wraz z dokumentacja przetargową dla zadania : Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. M.F.Focha31i 33 w Przemyślu na potrzeby oddziału dziennego WPSP w Żurawicy .
112017-09-26 2017-10-18
godz: 10:00
Zapytanie ofertowe - 2 .Dostawa warzyw, ziemniaków , jabłek oraz produktów warzywnych dla szpitala.
122017-08-07 2017-08-23
godz: 10:00
Zapytanie ofertowe na dostawę ziemniaków, świeżych warzyw i przetworów