Postępowania w toku poniżej 30000euro
Tytuł ogłoszenia: Usługa odbioru i zagospodarowania gromadzonych odpadów komunalnych.
Data ogłoszenia: 2019-05-23 10:36 Termin składania ofert do: 2019-05-29 10:00
Termin otwarcia ofert: 2019-05-29 10:10 Znak sprawy:
Osoba do kontaktu: mgr inż. Tomasz Niedźwiedź
Skrót treści i linki do dokumentów:

Zapytanie ofertowe na usługę dobioru i zagospodarowania gromadzonych odpadow komunalnych. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.