Postępowania w toku poniżej 30000euro
Tytuł ogłoszenia: Dostawa artykułów biurowych i innych dla WPSP im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy
Data ogłoszenia: 2020-09-17 13:12 Termin składania ofert do: 2020-09-29 10:00
Termin otwarcia ofert: 2020-09-29 10:10 Znak sprawy: WPSP.DZP- 382/10/2020
Osoba do kontaktu: mgr inż. Marian Majka, zamowienia@wpsp.regiony.pl
Skrót treści i linki do dokumentów:

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem nr 2 i 3 folumlarzem cenowym oraz projektem umowy. 

2. Załącznik nr 3- formularze asortymentowo- cenowe w części nr 1,2 i 3.

3. Zmiana Załącznika nr1 w części 3 - pojemniki gastronomiczne .

4. Zmieniony Załącznik w części 3.

5. Zbiorcze zestawienie ofert w zpytaniu.

6. Informacja o wyborze ofert.