Wyszukiwarka ogłoszeń
Poniżej znajdują się pola, które należy wypełnić w celu wyszukania ogłoszeń.
  • pole "rok" musi mieć format np. "2015", lub "2016". W razie braku wpisu wyszukane zostaną ogłoszenia z wszystkich lat
  • pole miesiąc musi mieć format dwucyfrowy np. "05". W razie braku wpisu zostana wyszukane ogłoszenia z wszystkich miesięcy
  • pola wyboru (okrągłe miejsca) zaznacza się w celu wyszukiwania w konkretnym dziale. Domyślnie zaznaczone jest pole postępowań w toku.
  • w najniższym polu należy wpisać szukaną frazę (słowo/słowa). Wyszukane zostaną wszystkie wystąpienia wpisanego słowa/słów w tytułach ogłoszeń. Ograniczeniem może być podanie roku, lub miesiąca, albo zaznaczenie rodzaju ogłoszenia
Prosze podać rok (4 cyfry):
Prosze podać miesiąc (2 cyfry):
Postępowania w toku:
Postępowania zakończone:
Postępowania unieważnione:
Informacje inne:
Proszę podać szukane (w tytule) słowo: