Postępowania w toku poniżej 30000euro
Tytuł ogłoszenia: Dostawa transportem Dostawcy do magazynu żywnościowego młodych ziemniaków i świeżych warzyw.projektem
Data ogłoszenia: 2019-06-05 14:23 Termin składania ofert do: 2019-06-19 10:00
Termin otwarcia ofert: 2019-06-19 10:10 Znak sprawy: WPSP.DZP- 382/8/2019
Osoba do kontaktu: mgr Andrzej Dziubiński
Skrót treści i linki do dokumentów:

Zapytanie ofertowe wraz z  Załącznikami nr 1 i 2 projektem umowy i formularzem cenowym.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.