Postępowania w toku poniżej 30000euro
Tytuł ogłoszenia: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami wielobranżowymi-Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. M.F.F.31 w Przemyślu
Data ogłoszenia: 2019-05-24 10:54 Termin składania ofert do: 2019-05-31 10:00
Termin otwarcia ofert: 2019-05-31 10:10 Znak sprawy: WPSP.DZP- 382/7/2019
Osoba do kontaktu: mgr inż. Tomasz Niedźwiedź
Skrót treści i linki do dokumentów:

2.Zapytanie ofertowe= zał. 3 i 4 

2. Formularz -cenowy- zał. 1

3. Projekt umowy - zał. 2

4. Informacja z otwarcia ofert.

5. Zawiadomienie o wyborze  najkorzystniejszej ofrty.