Postępowania w toku poniżej 30000euro
Tytuł ogłoszenia: Dostawy młodych ziemniaków,świeżych warzyw i owoców do Magazynu Żywnościowego WPSP w Żurawicy .
Data ogłoszenia: 2019-05-09 11:13 Termin składania ofert do: 2019-05-22 10:00
Termin otwarcia ofert: 2019-05-22 10:10 Znak sprawy: WPSP.DZP- 382/5/2019
Osoba do kontaktu: mgr Andrzej Dziubiński
Skrót treści i linki do dokumentów:

Zapytanie  ofertowe wraz z projektem umowy - zał nr. 1 i formularza cenowo -ofertowego zał. nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert.