Postępowania w toku poniżej 30000euro
Tytuł ogłoszenia: Dostawa transportem Dostawcy do magazynu Żywnościowego świeżych warzyw, ziemniaków i owoców
Data ogłoszenia: 2019-08-06 12:52 Termin składania ofert do: 2019-08-21 10:00
Termin otwarcia ofert: 2019-08-21 10:10 Znak sprawy: WPSP.DZP- 382 /13/ 2019
Osoba do kontaktu: mgr Andrzej Dziubiński
Skrót treści i linki do dokumentów:

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami nr 1 i 2.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert