Postępowania w toku poniżej 30000euro
Tytuł ogłoszenia: Zapytanie ofertowe na dostawę ziemniaków, warzyw i owoców
Data ogłoszenia: 2019-10-07 12:16 Termin składania ofert do: 2019-10-23 10:00
Termin otwarcia ofert: 2019-10-23 10:10 Znak sprawy: WPSP.DZP- 382/15/2019
Osoba do kontaktu: mgr Andrzej Dziubiński
Skrót treści i linki do dokumentów:

1.Zapytanie ofertowe wraz załącznikami : 1 . Formularz cenowo ofertowy,  2. Projekt umowy.

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.