Postępowania w toku poniżej 30000euro
Tytuł ogłoszenia: Zapytanie ofertowe na Dostawę do magazynu Żywnościowego młodych ziemniaków, świeżych warzyw i owoców
Data ogłoszenia: 2020-06-08 09:22 Termin składania ofert do: 2020-06-20 10:00
Termin otwarcia ofert: 0000-00-00 00:00 Znak sprawy: WPSP.DZP- 383/5/2020
Osoba do kontaktu: mgr Andrzej Dziubiński
Skrót treści i linki do dokumentów:

1. Zpytanie ofertowe wraz z projektem umowy i formularzem cenowo-ofertowym.

2. Zawiadomienie o wyborze oferty.