Postępowania w toku poniżej 30000euro
Tytuł ogłoszenia: Dostawa do Magazynu żywnościowego WPSP w Żurawicy młodych ziemniaków i świeżych warzyw
Data ogłoszenia: 2020-05-06 11:55 Termin składania ofert do: 2020-05-22 10:00
Termin otwarcia ofert: 2020-05-22 10:10 Znak sprawy: WPSP. DZP- 383/ 4 /2020
Osoba do kontaktu: mgr Andrzej Dziubiński , Marian Majka zamowienia@wpsp.regiony.pl
Skrót treści i linki do dokumentów:

1. Zapytanie ofertowe na młode ziemniaki i świeże warzywa.

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.