Postępowania w toku poniżej 30000euro
Tytuł ogłoszenia: Dostawa i montaż kotła warzelnego gazowego
Data ogłoszenia: 2019-07-03 07:58 Termin składania ofert do: 2019-07-10 10:00
Termin otwarcia ofert: 2019-07-10 10:10 Znak sprawy: WPSP.DZP- 382/10/2019
Osoba do kontaktu: mgr inż. Marian Majka
Skrót treści i linki do dokumentów:

Zapytanie ofertowe wraz z Załącznikami nr 1,2, 3,:

1- Formularz cenowy,2 - klauzula inf., 3- oświadczenie 

 2-Projekt umowy na przedmiot zamowienia. 

3-Protokół z przeprowadzonego postepowania - brak ofert