Postępowania w toku poniżej 30000euro
Tytuł ogłoszenia: Dostawa ziemniaków, warzyw i owoców do magazynu żywnościowego WPSP w Żurawicy
Data ogłoszenia: 2020-09-24 12:40 Termin składania ofert do: 2020-10-21 10:00
Termin otwarcia ofert: 2020-10-21 10:10 Znak sprawy: WPSP.DZP- 382/11/2020
Osoba do kontaktu: mgr Andrzej Dziubiński
Skrót treści i linki do dokumentów:

Zapytanie ofertowe wraz z Projektem umowy oraz formularzem cenowo-ofertowym.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.