Postępowania w toku poniżej 30000euro
Tytuł ogłoszenia: Zapytanie ofertowe na dostawę młodych ziemniaków, świeżych warzyw i owoców
Data ogłoszenia: 2020-08-06 09:41 Termin składania ofert do: 2020-08-25 10:00
Termin otwarcia ofert: 2020-08-25 10:10 Znak sprawy: WPSP.DZP- 382/8/2020
Osoba do kontaktu: mgr Andrzej Dziubiński email:zamowienia@wpsp.regiony.pl
Skrót treści i linki do dokumentów:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz cenowo- ofertowy

3. Projekt umowy

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert