Postępowania w toku poniżej 30000euro
Tytuł ogłoszenia: Dostawa środków czystości do WPSP w Żurawicy
Data ogłoszenia: 2019-08-01 13:51 Termin składania ofert do: 2019-08-12 10:00
Termin otwarcia ofert: 2019-08-12 10:10 Znak sprawy: WPSP. DZP- 383 /12/ 2019
Osoba do kontaktu: mgr inż. Marian Majka
Skrót treści i linki do dokumentów:

1. Zapytanie ofertowe wraz z formularzem cenowo- ofertowym - zał. nr 1 i Projektem umowy -zał. nr 3,

2. Wykaz asortymentowo -ilościowy  zawierający częśc 2a i 2b środkow czystości - zal. nr 2 . 

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej  oferty.