Postępowania w toku poniżej 30000euro
Tytuł ogłoszenia: Realizacja świadczeń towarzyszących opieki zdrowotnej w zakresie usług transportu sanitarnego .
Data ogłoszenia: 2019-04-09 11:42 Termin składania ofert do: 2019-04-17 10:00
Termin otwarcia ofert: 2019-04-17 10:10 Znak sprawy: WPSP.DZP- 382/2/2019
Osoba do kontaktu: mgr inż. Tomasz Niedźwiedź
Skrót treści i linki do dokumentów:

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami :

2. Informacja o wyborze oferty - na transport sanitarny.