Postępowania w toku poniżej 30000euro
Tytuł ogłoszenia: Dostawa młodych ziemniaków i świeżych warzyw do Magazynu Żywnościowego
Data ogłoszenia: 2018-06-07 10:16 Termin składania ofert do: 2018-06-20 10:00
Termin otwarcia ofert: 2018-06-20 10:10 Znak sprawy: WPSP.DZP- 382/8/2018
Osoba do kontaktu: mgr Andrzej Dziubiński
Skrót treści i linki do dokumentów:

1. Zapytanie ofertowe wraz z Załącznikami Nr 1 i 2 projektem umowy i formularzem cenowo-ofertowym.

2. Informacja o wyborze ofert