Postępowania w toku poniżej 30000euro
Tytuł ogłoszenia: Dostawa do Magazynu Żywnościowego( budynek nr 8) młodych ziemniaków i świeżych warzyw w m-cu czerwcu .
Data ogłoszenia: 2018-05-09 08:27 Termin składania ofert do: 2018-05-22 10:00
Termin otwarcia ofert: 2018-05-22 10:10 Znak sprawy: WPSP. DZP- 382 / 6 / 2018
Osoba do kontaktu: mgr Andrzej Dziubiński
Skrót treści i linki do dokumentów:

1. Zapytanie ofertowe wraz z :

   projektem umowy - załącznik nr 1

   formularzem cenowo - ofertowym-  załącznik nr 2.

   Informacja o wyborze ofert w zapytaniu ofertowym.