Postępowania w toku poniżej 30000euro
Tytuł ogłoszenia: Dostawa, montaż oraz uruchomienie Generatora dwutlenku chloru CIO2 w budynku nr 14 - Kotłownia WPSP w Żurawicy, woj. podkarpackie.
Data ogłoszenia: 2018-04-13 08:25 Termin składania ofert do: 2018-04-26 10:00
Termin otwarcia ofert: 2018-04-26 10:10 Znak sprawy: WPSP.DZP-382/5/2018
Osoba do kontaktu: mgr inż. Tomasz Niedźwiedź
Skrót treści i linki do dokumentów:

1.Zapytanie ofertowewraz z formularzem cenowo- ofertowym i projektem umowy. 

2. Odpowiedź nr 1 na zapytanie Wykonawcy- zmiana zapisów w  Dziale: II i III zapytania ofertowego.

3. Informacja z otwarcia ofert na dostawę generatora ...

4. Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty.