Postępowania w toku poniżej 30000euro
Tytuł ogłoszenia: Wykonanie robót bud. związanych z adaptacją części pomieszczenia garażu podziemnego WPSP w Żurawicy na pomieszczenie do mycia pojazdów transportowych.
Data ogłoszenia: 2018-03-01 12:18 Termin składania ofert do: 2018-03-19 10:00
Termin otwarcia ofert: 2018-03-19 10:10 Znak sprawy: WPSP. DZP- 382/3/2018
Osoba do kontaktu: mgr inż. Tomasz Niedżwiedź
Skrót treści i linki do dokumentów:

1. Zapytanie ofertowe wraz z formularzem cenowo- ofertowym i projektem umowy. 

2. Dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem robót. 

3.Zapytanie Wykonawcy nr 1. 

4. Informacja o złożonych ofertach w zapytaniu.

5. Informacja o wyborze oferty.