Postępowania w toku poniżej 30000euro
Tytuł ogłoszenia: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej w zakresie wykonania projektu bud.i wykonawczego wraz z dokumentacja przetargową dla zadania : Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. M.F.Focha31i 33 w Przemyślu na potrzeby oddziału dziennego WPSP w Żurawicy .
Data ogłoszenia: 2018-01-12 12:55 Termin składania ofert do: 2018-01-24 10:10
Termin otwarcia ofert: 2018-01-24 10:10 Znak sprawy: WPSP.DZP-382/1/2018
Osoba do kontaktu: mgr inż. Tomasz Niedżwiedź
Skrót treści i linki do dokumentów:

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami :

1. Formularz cenowo-ofertowy nr 1,

2. Projekt umowy - załącznik nr 2

3. Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy -1

4. Zbiorcze zestawienie ofert.

5. Informacja o wyborze oferty.