Postępowania w toku poniżej 30000euro
Tytuł ogłoszenia: Zapytanie ofertowe - 2 .Dostawa warzyw, ziemniaków , jabłek oraz produktów warzywnych dla szpitala.
Data ogłoszenia: 2017-09-26 12:23 Termin składania ofert do: 2017-10-18 10:00
Termin otwarcia ofert: 2017-10-18 10:05 Znak sprawy: WPSP.DZP- 382/12/2017
Osoba do kontaktu: mgr Andrzej Dziubiński
Skrót treści i linki do dokumentów:

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami :

1. Projekt umowy- załącznik Nr 1,

2. Formularz  cenowo- ofertow- załącznik Nr 2- do wypełnienia przez Wykonawcę.

3. Wybór ofert w zapytaniu.