Postępowania w toku poniżej 30000euro
Tytuł ogłoszenia: Zapytanie ofertowe na dostawę ziemniaków, świeżych warzyw i przetworów
Data ogłoszenia: 2017-08-07 13:37 Termin składania ofert do: 2017-08-23 10:00
Termin otwarcia ofert: 2017-08-23 10:05 Znak sprawy: WPSP.DZP- 382/9/2017
Osoba do kontaktu: mgr Andrzej Dziubiński
Skrót treści i linki do dokumentów:

Zapytanie ofertowe:

1. Projekt umowy -Załącznik nr 1, 

2. formularz ofertowo- cenowy - Załąznik Nr 2,

3. Zawiadomienie o wyborze ofert w zapytaniu.