Postępowania w toku poniżej 30000euro
Tytuł ogłoszenia: Dostawa do Magazynu żywnościowego ziemniaków, jabłek, świeżych warzyw oraz produktów warzywnych.
Data ogłoszenia: 2018-10-05 08:59 Termin składania ofert do: 2018-10-17 10:00
Termin otwarcia ofert: 2018-10-17 10:10 Znak sprawy: WPSP.DZP-382/15/2018
Osoba do kontaktu: mgr Andrzej Dziubiński
Skrót treści i linki do dokumentów:

1. Zapytanie ofertowe wraz z projektem umowy - Załącznik Nr 1,

2. Formularz cenowo-ofertowy -załącznik nr 2. 

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.