Postępowania w toku poniżej 30000euro
Tytuł ogłoszenia: Dostawa ziemniaków i świeżych warzyw do magazynu żywnościowego Zamawiającego.
Data ogłoszenia: 2018-08-07 09:38 Termin składania ofert do: 2018-08-21 10:00
Termin otwarcia ofert: 2018-08-21 10:10 Znak sprawy: WPSP.DZP- 383/11/2380/2018
Osoba do kontaktu: mgr Andrzej Dziubiński
Skrót treści i linki do dokumentów:

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami :

1. Projekt umowy

2. Formularz cenowo - ofertowy. 

3. Informacja o wyborze ofert