Postępowania w toku poniżej 30000euro
Tytuł ogłoszenia: Zapytanie ofertowe na środki czystości w roku 2018/19
Data ogłoszenia: 2018-06-19 14:21 Termin składania ofert do: 2018-08-06 10:00
Termin otwarcia ofert: 2018-08-06 10:10 Znak sprawy: WPSP.DZP- 382/9/2374/2018
Osoba do kontaktu: mgr inż. Tomasz Niedżwiedź
Skrót treści i linki do dokumentów:

Zapytanie ofertowe na środki czystości,

1. Wykaz asortymentowo- ilościowy -Załącznik Nr 1 do ZO ( pakiet 2ai 2b ),

2. Formularz cenowo-ofertowy - Załącznik nr 2 do ZO,

3. Projekt Umowy - Załącznik nr 3 do ZO. 

4. Informacja z otwarcia ofert 

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pakiet 2ai 2b.